Evrendeki Düzen Kimin Eseri?

Gökyüzü âdeta bir çadır, yeryüzü çadırın içinde serilmiş bir döşek, güneş çadırın en yüksek noktasına asılmış bir lamba. Öte yandan yağan yağmurun canlılar için hayati önemi, gecenin dinlenme ve gündüzün geçim temin için düzenlenmiş olması evrendeki düzenin kanıtıdır. Gök olmadan yeryüzünün işlev göremeyeceği, güneş ve yağmurun âdeta gök ile yer arasında irtibat kaynağı olduğu gerçeği ve bu unsurlardan birinin olmaması durumunda diğerlerinin asli işlevlerini yerine getiremeyeceği bilinmektedir.

Fotoğraf: Pexels.com

Gökyüzü Ve Yeryüzü Arasındaki İlişki

Güneşin olduğu ancak atmosfer ve suyun bulunmadığı gezegenlerde hayatın olmadığı açıkça görülmekte. Güneşin girmediği yerde de hayat bulunmamakta. Anlaşılıyor ki bu unsurlardan birinin kurulu yapı içinden çekilmesi irtibatın kopması ve evrendeki ahengin bozulma sebebidir.

Bu irtibat ve ahenk, ya burada sayılan unsurların kendi tercih ve potansiyelleri iledir veya dışarıdan bir irade ve otorite vasıtasıyladır. Anılan unsurların böyle bir potansiyelinin olmadığı bugüne kadarki yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır. Evren içindeki unsurların en akıllısı ve tecrübelisi insandır ve onun da böyle bir yapıyı meydana getirecek ve yönetecek potansiyelinin bulunmadığı açıktır. Kaldı ki insanın müdahalesi ile evrende var olan unsurların devamlılığının sağlanması bir tarafa, unsurlar arasında kurulu bulunan irtibat ve ahengin bozulması söz konusudur. Nitekim son zamanlarda görülen çevre felaketlerinin birçoğunun insanın düşüncesizce ve ölçüsüzce tabiata müdahale etmesinin sonucu olarak ortaya çıktığı bir gerçektir.

Gelinen noktada bütün bu karmaşık ve bir o kadar ahenkli yapı, güç ve irade sahibi, dışarıdan bir varlığa işaret etmekte; akıllı ve iradeli varlık olan insanın dikkatini bu yöne çekmektedir. Güç ve irade sahibi bu varlık, bütün bu yapının üstünde, müstakil belirleyici ve hiçbir sınır ve sınırlayıcı kabul etmeyen özelliklere sahiptir. O, aynı zamanda bilgi, güç ve iradesiyle, her istediğini istediği şekilde ve miktarda yapandır. Öyleyse, ancak bu niteliklere sahip bir varlığın evreni kurması, sürdürmesi ve işletmesi mümkündür.

Dolayısıyla Newton‘un da dediği gibi, evrendeki muhteşem bale ve aksamaz düzen, yaratıcının varlığının ve yüceliğinin ispatıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu