Var Olan Ne Zamandan Beri Vardır?

Varlık, felsefenin temel kavramlarından biridir. Var olan ya da var olduğu söylenen şey, varlık kavramının içeriğini oluşturur. İlk olarak Elea Okulu’nun öncüsü Parmanides tarafından kullanıldığı sanılmaktadır. Farklı felsefe okullarında ya da akımlarında farklı anlam katmanları ele alınmakta ve tanımlanmaktadır. Öznel ve nesnel varlık tanımları söz konusudur ve bu varlık kavramı özellikle varlık teorisinde, yani ontolojide temel bir rol oynar. Var olanın varoluşu durumu ve varlık arasında bir ayrım söz konusudur. Varlık, varolanların her birinde mevcut olan niteliktir. Aristoteles varlığı varolanların içerisindeki özdeş olan nitelikler olarak belirtir.

Fotoğraf: Pxhere.com

Astronomik sayılar, uzay konusunda hazırlıksız, bilgisi az olanlar için başdöndürücüdür. Ama insanlık bugün bu sayıları kullanacak kadar büyük hesaplar yapabilmektedir.

Bir Eon Bir Milyar Yıla Eşittir

Bugün, radyoaktivite analizi sayesinde dünyadaki cisimlerin ve dünyaya düşen göktaşlarının yaşlarını tespit etmek mümkün olabiliyor. Mesafe ölçüsünde nasıl kilometre birimi küçük kaldığı için ışık yılı birimi kullanılıyorsa, yer ve gök cisimlerinin yaşını belirtmek için de eon birimi kullanılıyor. Bir eon, bir milyar yıla eşittir.

Birkaç cismin yaşını bilmek, elbette başlangıcı olmayan veya bilinemeyen kâinatın yaşını bilmek değildir. Fakat Ay’ın, Güneş’in, Dünya’nın bugün gördüğümüz şekle ne zaman geldiklerini yaklaşık olarak hesaplamak mümkündür. Meselâ güneşin yaşının en az 5 eon olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama güneşin yaşı 5 eondur derken, onun 5 milyar yıldan beri ışık saçtığını söylemiş oluyoruz. Bugünkü haline gelmeden önceki yaşını, o hale gelinceye kadar geçen zamanı bilemiyoruz.

Yine de, kâinatın içinde nasıl bir yerde bulunduğumuzu, ne zamandan beri bulunduğumuzu, düne göre daha iyi biliyoruz. Uzay hakkında bilgilerimiz arttıkça, kâinatın büyüklüğünü, ondaki yüceliği ve düzeni, düne göre daha iyi anlıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu